Het VDAB Schoolverlatersrapport 2017: juist kiezen is winnen !!

Jongeren vinden makkelijker werk, MAAR....

Het gaat beter met jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het aandeel schoolverlaters dat na een jaar werkzoekend is, is het laagste in vijf jaar tijd: 11%. Dit en andere interessante cijfers staan te lezen in de VDAB Schoolverlatersstudie.

Voor dit rapport werden een kleine 72.000 jongeren gevolgd die de school verlieten na het school- of academiejaar 2014-2015. Na een jaar bleek slechts 11% nog werkzoekend, een record voor de voorbije vijf jaar. De VDAB wijst hiervoor naar de aantrekkende economie én naar het groeiend aandeel hogergeschoolden.

Het aandeel hooggeschoolden neemt verder toe.  “Jammer genoeg gaat dit ten koste van de middengeschoolden”, aldus de VDAB. Professionele bachelors en masters maken nog steeds een uitstekende aansluiting met de arbeidsmarkt. Al matchen niet alle opleidingen even goed met de vraag op de arbeidsmarkt.

Vrouwelijke schoolverlaters doen het opmerkelijk beter dan hun mannelijke collega’s. Terwijl meer dan 60% van de ongekwalificeerde en laaggeschoolde schoolverlaters een man is, is 60% van alle hooggeschoolde schoolverlaters een vrouw. Vrouwen halen vaker een diploma hoger onderwijs en vinden gemakkelijker werk.

Nog meer bevindingen:

  • Het aandeel schoolverlaters dat zonder enige kwalificatie de arbeidsmarkt betreedt, stabiliseert. Na de sterke daling tussen 2011 en 2014, blijft het aandeel steken op 7,8%. Deze groep heeft het moeilijk om een eerste job te vinden. Meer dan een op drie is een jaar na het schoolverlaten nog steeds op zoek.
  • Nog steeds meer mannen dan vrouwen kiezen voor een STEM-opleiding (Science - Technologie - Engineering - Mathematics). Mannelijke STEM’ers stromen ook vlotter door naar de arbeidsmarkt dan de mannelijke niet-STEM’ers. Bij vrouwen zien we het omgekeerde: niet-STEM’ers presteren gemiddeld beter dan STEM’ers. Alleen op masterniveau scoren vrouwelijke STEM’ers even goed als niet-STEM’ers.
  • Een 7de jaar BSO3 of TSO3 loont meer dan de moeite, vooral binnen STEM-opleidingen. De keuze voor STEM én een specialisatie- of se-n-se-jaar verhoogt sterk de kansen op de arbeidsmarkt.
  • Het aandeel mannelijke schoolverlaters uit STEM-richtingen in TSO3 daalt verder. Ten opzichte van 2011 zien we in de studgebieden ‘Auto’, ‘Bouw’ en ‘Mechanica-Elektriciteit’ een daling van resp. 28%, 35% en 28%. Met de grote vraag naar technische profielen en geschoolde arbeiders is dit geen goede zaak.

Alle info op de website van VDAB
Een handig overzicht van gegeerde diploma's op de arbeidsmarkt en infografieken over werkzoekende schoolverlaters vind je  op deze website.

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk