De vraagzijde

In deze groene rubrieken vind je de  informatie over de acties'de Vraagzijde' gedurende...
Forum Latent Talent 2006-2016...
Via partnerbevraging (2014), kregen we deze signalen uit het werkveld:...
Op 12 november 2015 nodigden we alle Gentse werkgevers in ons netwerk uit voor het...

Nieuws

Nieuws

Themapunt was: Hoever staan we met het Werkplekleren en duaal leren in Gent en welke...
Samen met partner en klant RouteYou lanceert De Punt nu een bereikbaarheidskaart waarop...
Groep Intro profileert zich als een inclusieve onderneming met focus op vorming en...