Sociale economie

Het nieuwe maatwerkdecreet (2014) zal een grote impact zal hebben op sociale en...
Gent, stad in werking engageert zich voor meer en beter werk in Gent. Bedrijven die...
1. Nieuwe niche in de sociale economie realiseren...
Actie: uitbouw loopbaancentrum sociale economie met aandacht voor de uitstroom...

Nieuws

Nieuws

Gent,stad in werking focust op skills voor morgen  (strategische planning 2017-2019)...
Goed om weten voor iedereen die met werk, stages, opleidingsprogramma's te maken heeft....
Piet Lietaer, directeur van De Punt heette de 146 aanwezigen welkom en in zijn speech...