Sociale economie

'Gent, stad in werking' (Gsiw) is een open partnerschap dat bijdraagt om een...
We werken aan een nieuw strategisch plan die onze gezamelijke acties richting geeft....
Welke insteken gaven Gsiw partners om vanuit de invalshoek onderwijs - opleiding  te...
Actiegroep "Digitale dienstverlening en bemiddeling, toegankelijk voor iedereen" ...

Nieuws

Nieuws

Themapunt was: Hoever staan we met het Werkplekleren en duaal leren in Gent en welke...
Samen met partner en klant RouteYou lanceert De Punt nu een bereikbaarheidskaart waarop...
De 14de  editie van onze brochure over volwasseneneducatie De wijze stap....