Jongeren en werk

In deze (blauwe) rubrieken vind je de informatie over Jongeren en werk gedurende de...
Jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Ruim een op vijf Gentse werkzoekenden ...
Rechtstreeks overleg tussen werkgevers en jongeren en samen actie ondernemen is...
Strategische doelstellingen met 3 actielijnen:...
Actiegroep Jongeren en werk  (2014-2016)- Voorzitter: Mil Kooyman – procesbegeleiding...

Nieuws

Nieuws

Themapunt was: Hoever staan we met het Werkplekleren en duaal leren in Gent en welke...
Waarom en hoe komen vluchtelingen naar België? Hoe bouwen ze hier een nieuwe toekoms...
Op de Beleidsgroep werkten we verder aan de strategische planning 2017-2019 vanuit...