'Skills voor morgen' voor de strategische planning van Gsiw 2017-2019

'Gent, stad in werking' (Gsiw) is een open partnerschap dat bijdraagt tot het voeren van een strategisch, integraal en dynamisch lokaal werkgelegenheidsbeleid in Gent.
Het partnerschap Gsiw bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn die zich engageren om  een gemeenschappelijke strategie uit te werken en initiatieven op te zetten. De Beleidsgroep Gsiw stelt om de 3 jaar een strategisch actieplan op voor meer en beter werk dat met partners uit het werkveld uitgevoerd wordt. Missie, visie en strategie lees je in het Handvest Gsiw voor een sterke toekomst - 2017. 

Het strategisch actieplan 2014 - 2016 is afgelopen. Er werden acties en projecten uitgewerkt  op de 4 prioriteiten Jongeren en werkMigraties en taalbeleid , De vraagzijde aan zet voor meer en beter werk en sociale economie van de toekomst. Een korte round-up van de realisaties kun je hier lezen.

De Beleidsgroep keurde het strategisch plan 2017-2019 goed  '21ste eeuwse vaardigheden op een VUCA arbeidsmarkt' , ook een Europese oproep in de 'New Skills Agenda'.  In een snel veranderende omgeving (cfr. digitalisering, automatisering...) veranderen de verwachtingen naar (nieuwe) werknemers. Bedrijven zoeken (vergeefs) werknemers met sterke soft skills (vb problemsolving, teamworking, sociale vaardigheden), stevige digitale skills zijn een must op de arbeidsmarkt.  Bovendien zijn digitale vaardigheden een noodzaak geworden om volop gebruik te maken van de publieke dienstverlening (vb VDAB). 

We formuleren doelstellingen die doelgroepen versterken, die focussen op bemiddelingseffectiviteit , stimulerend zijn in de sectoren en die (kunnen) inwerken op een algemeen vestigingsklimaat (economische bedrijvigheden met groeipotentieel in de regio).   Experten en geïnteresseerden vanuit verschillende invalshoeken (onderwijs, welzijn, werk, economie) zijn stakeholders om de doelstellingen concreet te maken en acties te ontwikkelen. Enkel op die manier kunnen we integraal en cocreatief aan de slag gaan.

De eerste actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling, toegankelijk voor iedereen' start in december 2017. Informatie bij janick.smessaert@stad.gent

 

Rudy Coddens,

Voorzitter Gent, stad in werking