'Skills voor morgen' centraal in de strategische planning van Gsiw 2017-2019

Gent,stad in werking focust op skills voor morgen  (strategische planning 2017-2019)

Gent, stad in werking is een open partnerschap dat streeft naar meer en beter werk in Gent. Door met partners uit het maatschappelijk middenveld samen te werken krijgen beleidskwesties een breder draagvlak. Met verschillende partners de koppen bij elkaar steken, leidt tot nieuwe inzichten waar ook de partners zelf hun voordeel uit halen. De Beleidsgroep Gsiw stelt om de 3 jaar een strategisch actieplan op voor meer en beter werk dat met partners uit het werkveld uitgevoerd wordt.  Je vindt hier het handvest Gsiw 2017 met de missie, visie en strategie.

Het strategisch actieplan 2014 - 2016 is afgelopen. Er werden acties en projecten uitgewerkt  op de 4 prioriteiten Jongeren en werkMigraties en taalbeleid , De vraagzijde aan zet voor meer en beter werk en sociale economie van de toekomst. Een korte round-up van de realisaties kun je hier lezen.
Ondertussen lopen de pilootprojecten zoals Co-searching (jongeren en werk) de werking van het Atiem (migraties) verder en zal het project Havenkanaal zijn weg vinden in de nieuwe strategische planning. 

De Beleidsgroep werkt aan het strategisch plan 2017-2019 in het teken van 'skills voor morgen - new skills for jobs', trouwens een Europese oproep in de 'New Skills Agenda'. Meerdere rapporten tonen aan dat België/Vlaanderen binnen Europa ondermaats scoort op de ontwikkeling van digitiale skills en slechts matig scoort op 'gekwalificeerde uitstroom, rekenvaardigheden en geletterdheid'.  In een snel veranderende omgeving (cfr. digitalisering, automatisering...) veranderen de verwachtingen naar (nieuwe) werknemers. Bedrijven zoeken werknemers met sterke soft skills ( vb problemsolving, teamworking, sociale vaardigheden), stevige digitale skills zijn een must op de arbeidsmarkt en - zo blijkt - een noodzaak om te kunnen rekenen op publieke dienstverlening (vb VDAB), de mismatch in skill-vraag en skill-aanbod wordt   pijnlijk zeker als we weten er veel werkzoekenden zijn en veel vacatures.

Hoe maakt het partnerschap Gsiw hier werk van ? 
1. Op de Beleidsgroep van 20/12/16 werden een nota gepresenteerd ter verantwoording om 'skills voor morgen' op te nemen in het strategisch plan Gsiw 2017-2019. Er werden  2 omgevingsanalyses gepresenteerd. Bij de eerste (Lieven Tusschans-Stad) ligt de focus op demografische ontwikkelingen in Gent (er komt géén krapte op de arbeidsmarkt!) en de positie van ondernemingen in de Gentse regio in vergelijking met Vlaanderen. De tweede analyse (Tomas Quathoven - VDAB) toont vb  de relatie tussen onderwijsrichtingen en positie de arbeidsmarkt .
Hoe relatief cijfers ook zijn, het staat vast dat de polarisering op de arbeidsmarkt  zorgwekkend toeneemt en dat laaggeschoolden altijd verliezen.

2. In de loop van februari - mei 2017 organiseren we werksessies met partners uit het werkveld om beleidsdoelstellingen voor de uitdaging 'New Skills' te formuleren  die concreet worden in acties en projecten in de Gentse regio. 

We willen doelstellingen formuleren die doelgroepen versterken, die focussen op bemiddelingseffectiviteit , stimulerend zijn in de sectoren en die (kunnen) inwerken op een algemeen vestigingsklimaat (economische bedrijvigheden met groeipotentieel in de regio). Die doelstellingen willen we opmaken met experten en geïnteresseerden vanuit verschillende invalshoeken (onderwijs, welzijn, werk, economie). Enkel op die manier kunnen we integraal en cocreatief aan de slag gaan.

3. In juni 2017 zal de Beleidsgroep een strategisch plan voorleggen met een oproep naar partners in het werkveld om deel te nemen aan actie-en werkgroepen. We roepen  het werkveld op om ook de Beleidsgroep alert maken op (project)werkingen met het thema 'Nieuwe 21ste eeuwse vaardigheden' van (would-be) partners.

Wie  SKILLY kriebels voelt als het gaat om digitale vaardigheden, soft skills, sectorale ontwikkelingen of economische evoluties, laat dit aub weten aan gsiw@gent.be. Je krijgt dan zeker een uitnodiging om deel te nemen aan een werksessie.  Glashelder is het nog niet maar jouw insteek is nodig om concrete doelstellingen te formuleren. 

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk