Nieuws van partners: CAW Oost-Vlaanderen in 2016

CAW Oost-Vlaanderen:  geëngageerd en solidair

2016 was een bijzonder maatschappelijk bewogen jaar. De vluchtelingencrisis, de aanslagen, de gezinsdrama’s, de slachtoffers van rampen, de kwetsbare jongeren, …: ze beheersten in 2016 de nieuwsberichten voor kortere of langere tijd. Niet toevallig kleurden deze en andere gebeurtenissen de werking van CAW Oost-Vlaanderen.

Lees meer

Structuren, mensen, samenwerken

Met het afsluiten van het werkjaar 2016 ‘kantelde’ het CAW Oost-Vlaanderen een nieuwe interne structuur in. Een structuurverandering is in de eerste plaats een interne aangelegenheid. Maar ook voor de buitenwereld waren er, drie jaar na onze fusie, redenen om aan onze organisatie te sleutelen: het belang om samen te werken met lokale organisaties en besturen, de nood aan het versterken van - formele en informele - netwerken rond mensen in kwetsbare situaties of de uitdagingen en opportuniteiten van vermarkting.

Lees meer

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk