Initiatieven

Met steun van:...
Jongeren van vreemde origine getuigen over hun schoolloopbaan en hun moeizame weg om...
De Gentse arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een grote instroom aan nieuwe EU...
Bouwbaan helpt werkzoekenden aan duurzaam werk in de bouwsector. De belangrijkste...
De Punt valoriseert ondernemerschap en  tewerkstellingscreatie voor mensen met...
Deeltijds @Work (D@W) is een flankerend onderwijsproject in Gent. Via het Platform...
Eminenta is een dienstverlening van VDAB die hooggeschoolde internationale talenten...
In het Beroepenhuis maken jongeren van 11-14 jaar samen met hun leerkrachten op een...
Werknemers (veelal uit de kansengroepen) die kampen met ernstige privéproblemen zijn...
De toenemende vergrijzing, de economie die verder globaliseert, knelpuntberoepen die...
Latent Talent is een intervisieforum dat initiatieven neemt om de positie van...
'Link to Work' was een transnationaal ESF-project dat 2 Gentse brugfigurenwerkingen...
De vzw Max Mobiel ontwikkelt duurzame mobiliteitsdiensten voor economie en arbeidsmarkt...
Bedrijfsleiders en kaderleden nemen hooggeschoolde werkzoekenden onder hun vleugels...
De naam Samsara verwijst naar het sanskriet voor 'cirkels doorbreken'. Dit project...
De instroom van etnische minderheden - in het bijzonder van Turken en Maghrebijnen -...
TechnoLogica vindt elk jaar in mei plaats in de Eskimofabriek. Elke school krijgt een...
In de Werkpunten kunnen werkzoekenden en leefoners terecht voor informatie, advies,...
Het educatief project ‘Wijs! aan ’t werk’ (WAW) maakt leerlingen uit de 3e graad van...
Het pilootproject (voor 1 voltijdse equivalent) startte in oktober 2012 met de Stap,...