De Beleidsgroep 25 april 2017 informeert

De Beleidsgroep valideerde het Handvest partnerschap Gent,stad in werking  - 2017. Het handvest zegt duidelijk wie we zijn, waarvoor het partnerschap Gsiw staat en welke de strategie is. Het schept duidelijkheid in de rollen van de Stad ∞ Beleidsgroep en wie de partners zijn: actieve partners met engagementsverbintenissen (Beleidsgroep en actiegroepen) en netwerkpartners (ruimer werkveldpubliek die geïnteresseerd zijn in de resultaten van het partnerschap.

De insteek voor de strategische planning 2017-2019 in het teken van '21ste eeuwse vaardigheden werd met veel animo becommentarieerd. 
We vertrekken we vanuit een analytisch model met 4 invalshoeken:
- doelgroepbenadering via opleiding, vorming en bemiddeling en via onderwijs (2 invalshoeken): impact en effecten digitalisering in de dienstverlening. Waar liggen gemeenschappelijke uitdagingen ?   Voor deze 2 invalshoeken werd een werksessie (28/2/17) georganiseerd met partners uit het brede werkveld.
- sectorale invalshoek - bedrijven  met welke uitdagingen  worden zij geconfronteerd ? (werksessie vindt plaats in mei 2017)
Ondernemingsklimaat in Gentse regio: Welke opportuniteiten zijn er die ook met het partnerschap Gsiw versterkt kunnen worden ? 

Op de volgende Beleidsgroep in juni willen we de strategische planning 2017-2019  in globale doelstellingen geformuleerd hebben. 

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk