De Beleidsgroep 20/6/2017 informeert

Op de Beleidsgroep werkten we verder aan de strategische planning 2017-2019 vanuit diverse invalshoeken.
Algemeen: De roos (zie afbeelding) nemen we als model 21ste eeuwse vaardigheden. We gebruiken overal dit model dat een duidelijke koppeling maakt tussen digitale en generieke skills/vaardigheden. Dit maakt dat we een gemeenschappelijke taal hanteren in verschillende contexten. Het model vindt alvast ingang in onderwijskringen in Gent.

Conclusies invalshoek vestigingsfactoren in relatie tot het strategisch plan: 

  • Talent  is een onmiskenbare vestigingsvoorwaarde voor Gent en het vestigingsbeleid heeft impact op het (hoger geschoold) jobaanbod in Gent. De aanwezigheid van vele kennisinstellingen is een sterke troef. 
  • We moeten niches vinden in het speerpuntenbeleid van Gent om sociale economie aan te trekken en jobaanbod voor lageropgeleiden mogelijk maakt
  • Generieke skills gekoppeld aan digitale skills zijn een onmiskenbare troef bij eender welke aanwerving

Conclusies invalshoek  sectoren/bedrijven.
Uitdaging: we moeten gemakkelijker manieren vinden om geschikte profielen in bedrijf te halen (digitale portfolio) Er is nog awareness van doen in sectoren en bedrijven om het arbeidsproces en de medewerkers 'future proof' te ontwikkelen. Sectoren en bedrijven willen meewerken om korte modulaire leersystemen over bedrijven heen te organiseren. Men suggereert ook een deeleconomie rond digitale skills 

Conclusies invalshoek doelgroepen
Uitdaging:
De dienstverlening naar werk is toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Aparte aandacht is nodig voor mensen die geen digitale toegang hebben. Dit betekent dat mensen hun digitale kennis moeten kunnen versterken terwijl zij ondertussen 100 % moeten kunnen rekenen op rechtmatige dienstverlening.

Conclusies invalshoek opleiding, onderwijs en bemiddeling
Uitdaging: Basiscompetenties 21ste eeuwse vaardigheden moeten in elke opleiding aanwezig zijn. Intermediairen (vorming, opleiding, onderwijs, bemiddeling) zijn voldoende vaardig om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Dit vereist een coachende leerstijl waar de aanwezige kennis en gebruik van cursisten, scholieren, werkzoekenden, werknemers... tenvolle moet aangewend worden.

De Beleidsgroep kreeg ook informatie over het goedgekeurd ESF project ' Versterkt Streekbeleid' en het Interregproject 'Skills Navigator' en het ESF project kwetsbare groepen in Gent.  
Graag ook aandacht voor
- de campagne Dankbaarste Job  
-  de leuke tool om je soft skills te testen
- het schoolverlatersrapport VDAB 2017

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk