De Beleidsgroep 12/9/2017 informeert

Themapunt was: Hoever staan we met het Werkplekleren en duaal leren in Gent en welke samenwerkingen (kunnen) daaruit voortvloeien?

Proefprojecten wijzen uit dat duaal leren op maat van sterke leerlingen (7e jaars T.O.) verloopt, een mentoropleiding in het bedrijf waardevol is, de puzzel om lesuren school en op bedrijf een moeilijke is en de scholen (Gent) weinig animo tonen om duaal leren te organiseren. Wie wel meedoet, is overtuigd van de meerwaarde.

Er zijn goede praktijken in de bouw, die een lange traditie heeft om met scholen te werken (werFplekleren).

De informatie over projecten en instrumenten (leersystemen) werkplekleren toont aan dat het bepaald complex is voor scholen, opleidingen, bedrijven, leerlingen en werkzoekenden om werkplekleren  te organiseren.

Grote bezorgdheid: de verdringing voor zwakkere jongeren/werkzoekenden, er is geen visie op inzet instrumenten en er is overbevraging bij bedrijven.

Meer informatie over de instrumenten en praktijken? Stuur een berichtje naar gsiw@gent.be

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk