7B-proof. Gent ligt wakker van dienstverlening kwetsbare werkzoekenden

De studienamiddag ‘Werk jij 7B proof?’ in ‘Nest’ (oude stadsbibliotheek) was met ruim 160 deelnemers een schot in de roos. Veel belangstelling voor het programma dat op gang werd gebracht door Schepen en Gsiw-voorzitter Rudy Coddens.

Marijke Cornelis van de ‘Diversiteitsacademie’ trad op als key note speaker en gaf tips voor een toegankelijke(re) dienstverlening voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 7B's vormen hierbij de kapstokken: Bekend, bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar, begrijpbaar, beschikbaar en bruikbaar. Je vindt haar presentatie hier

In drie ronden maakte je kennis met de werking van negen Gentse initiatieven:

  1. WERKPUNTEN (Stad Gent, VDAB, OCMW Gent) in de wijk: bieden laagdrempelige basisdienstverlening van de VDAB Werkwinkels in Rabot, Dampoort, Ledeberg en Nieuw Gent;
  2. IN-GROEI (OCMW Gent, Weerwerk Activering -Compaan): individuele coaching, groepswerking en activering op de werkvloer voor zeer kwetsbare werkzoekenden;
  3. A-TIEM (Groep Intro, Compaan, CAW O.-Vl, De Sloep, Microstart, VDAB): intensieve begeleiding voor intra-Europese migranten en Roma met aandacht voor armoedeproblematiek, taalbarrières en culturele drempels
  4. WERKPALET(JES, Topunt, Jong en Compaan) Werkpalet biedt een vindplaatsgerichte, aanklampende, laagdrempelige begeleiding met expertise op het vlak van werk, welzijn, jeugd en onderwijs. Voor moeilijk bereikbare jongeren, laaggeschoold en NEET. zie ook http://www.jes.be/pagina/313
  5.  MENTOR2WORK (minderhedenforum) Mentor2work zoekt duo’s van vrijwillige mentoren en werkzoekende mentees. De mentoren kennen de sector waarin de werkzoekende graag wil werken. De mentees hebben een migratie-achtergrond.
  6.  VDAB KOMT NAAR JE TOE (VDAB) Bemiddelaars trekken naar locaties waar jongeren gemakkelijker langsgaan om van daar te bemiddelen naar werk. 
  7. WORK UP (FZO-VL) Work Up  richt zich prioritair naar cliënten van niet-EU-afkomst. Een intensieve trajectbegeleiding helpt drempels naar werk wegwerken.
  8. W²: WERK-WELZIJNSTRAJECTEN (VDAB) W² biedt individuele en collectieve coaching om werkzoekenden zelfredzamer te maken en om belemmerende randproblemen aan te pakken. Voor werkzoekenden met een welzijnsproblematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  9. WERKPLEK VLUCHTELINGEN (Gsiw, VDAB, OCMW, Stad Gent, IN-GENT VZW) Experimentele trajecten om vluchtelingen versneld te activeren. Focus op het doorbreken van taalbarrières en lineaire inburgeringstrajecten

In deze folder vind je de contactpersonen van de negen initiatieven die werden voorgesteld.
Meer informatie over de samenwerking met deze diensten en initiatieven krijg je van loes.verhaeghe@stad.gent 

 

 

 

 

naar overzicht nieuws

Deel dit met je netwerk